Hala nie je strašiak

Zdieľaj

V tomto článku vám prinášame niekoľko dôležitých informácií o plánovanom zámere vybudovania basketbalovej tréningovej haly – národného športového projektu v Poprade.

 

Zámer vybudovať v Poprade novú tréningovú halu je iniciatívou Slovenskej basketbalovej asociácie a Basketbalového klubu Poprad. Tento zámer súvisí s dvoma projektmi – budovaním športovej infraštruktúry národným zväzom vo viacerých mestách na Slovensku a ambíciou organizovať Majstrovstvá Európy v basketbale kategórie U20 v roku 2022 v Podtatranskom regióne.

 

Aká je investícia mesta Poprad do tejto haly?

Basketbalový zväz v prípade úspešnosti projektu vybuduje športovú halu výlučne z prostriedkov štátneho rozpočtu. Odhadovaná výška investície je viac ako 4 milióny eur. Od mesta Poprad sa očakáva vstup do projektu s prenájmom pozemkov pod budúcou halou a pokrytím výdavkov na prevádzku po dobu 20 rokov od vybudovania.

 

Ako bude hala využívaná?

Tréningová hala bude slúžiť basketbalovým reprezentáciám po dobu 40 dní v roku bezodplatne. Počas celého roka budú halu využívať deti, mládež a dospelí športovci z mesta Poprad, resp. pôsobiaci v meste Poprad. V bežné dni je plánované využitie na 70 % pre basketbal, 20 % pre školy alebo iné športové kluby a 10 % pre verejnosť.

Prečo lokalita na sídlisku?

Lokalita na Juhu III. bola vybratá z niekoľkých dôvodov. Prvým je územný plán, teda záväzný dokument mesta, ktorý hovorí o tom, kde, čo a za akých podmienok sa v meste môže stavať a budovať. Vybraná lokalita je určená na výstavbu športovej infraštruktúry do výška piateho nadzemného podlažia. Tento územný plán bol schválený úž pred niekoľkými rokmi za účasti mnohých organizácií aj obyvateľov. Zmena územného plánu v iných lokalitách by znamenala oddialenie projektu o niekoľko mesiacov.

Mnohí možno ani nevedia, že pod trávnatou plochou sa v súčasnosti nachádzajú zasypané základy materskej školy, ktorá sa tu začala budovať po roku 1986, avšak kvôli zmene režimu nebola nikdy dokončená. Plán zastavať túto plochu bol teda už pri budovaní sídliska v 90-tych rokoch minulého storočia. A napokon, na tomto mieste mala stáť v minulosti aj hokejová tréningová hala.

Ďalším dôvodom je dostupnosť. Na popradských  juhoch býva podľa odhadov viac ako 15 tisíc obyvateľov, čo je takmer tretina obyvateľov mesta. Sme presvedčení, že športoviská, v ktorých majú denne trénovať deti a mládež, nemajú byť umiestnené niekde na periférii, na poliach či pri výjazdoch z mesta, ale mali by stáť práve tam, kde je k nim najlepšia dostupnosť. Deti a mládež z juhov sa tu vedia pešo presunúť za niekoľko minút. Dostupnosť z centra a mestských častí je rovnako dobrá.

Do tretice, mesto Poprad v súčasnosti nemá vlastné pozemky, na ktorých by sa s porovnateľnou dostupnosťou a platným územným plánom, dala športová hala vybudovať. Projekt nemôže investovať do cudzieho majetku (napríklad rozostavané haly pri autobazáre). Rovnako pri inej lokalite by vznikla potreba výkupu pozemkov s investíciou mesta aj viac ako pol milióna eur.  Ak sa iná vhodná lokalita nenájde, je možné, že táto hala bude postavená v inom meste a mesto Poprad tak o investíciu príde.

 

Ako hala ovplyvní okolité plochy a obyvateľov?

Navrhovaná tréningová hala nie je žiadna opacha. Jedným zo zámerov architektonickej štúdie bolo zakomponovať túto halu do okolitého prostredia. Preto napríklad výška samotnej haly nad okolitým povrchom je 6,5 metra. Nie je to teda ďalšia výšková budova medzi panelákmi. Aj estetické riešenie haly má zohľadniť okolité prostredie. Napríklad zelenou vegetačnou strechou, či materiálmi použitými na fasáde.

Taktiež hala neprináša množstvo asfaltu a betónu na povrchové parkoviská. Navrhované sú len 4 parkovacie miesta pri budove haly, všetko ostatné parkovanie bude pod samotnou budovou, kde je navrhovaných 90 parkovacích miest. Časť z týchto miest podzemného parkoviska budú môcť celoročne využívať obyvatelia okolitých domov. So zvýšením intenzity dopravy sa počíta podobne ako pri školách a škôlkach, teda tak že rodičia zo vzdialených častí mesta privezú a odvezú svoje deti na tréningy a z nich. Neočakávame dopravný kolaps v tejto lokalite.

Rovnako je záujmom investora, aby popri výstavbe haly v spolupráci s mestom došlo k obnove a zlepšení využitia okolitých zelených plôch, tak aby aj naďalej mohli slúžiť obyvateľom sídliska, deťom a mládeži, tak ako doteraz.

Technické informácie:

 • zastavaná plocha 3023 m2
 • vonkajšie rozmery 80,4 x 37,6 m
 • výška stavby od terénu po vrch strechy 12,5 m
 • výška samotnej športovej haly nad terénom 6,5 m
 • obostavaný priestor 33811 m3
 • kapacita miest na sedenie 1032 miest
 • počet parkovacích miest exteriér 4
 • parkovacie miesto pre autobus 1
 • počet parkovacích miest v podzemnej garáži 90
 • počet šatní pre športovcov 8
 • počet šatní pre rozhodcov 2
 • ošetrovňa
 • posilovňa
 • miestnosť pre cvičenie jógy, relaxáciu
 • wellness so saunu, vírivkami, masážou a odpočívarňou
 • VIP priestory a zasadačka
 • viacúčelová presklená galéria
 • administratívne priestory
 • reštaurácia so stoličkovou kapacitou 80 miest
 • ubytovacia časť s kapacitou do 34 lôžok

Architektonická štúdia: Ing. arch. Rudolf Kruliac, ateliér ul. Jilemnického č. 341, 059 52 Veľká Lomnica

Komentáre