Viac ako 65 rokov

Presne toľko rokov evidujeme činnosť ženského basketbalu v Poprade. Za celé toto obdobie v ňom pôsobilo veľmi veľa kvalifikovaných trénerov, nadšencov a funkcionárov. 

Basketbalovému umeniu naučili doslova tisíce dievčat a žien. Vychovali obrovské množstvo kvalitných a špičkových basketbalistiek, neraz pôsobiacich aj v reprezentačných výberoch. Za niekoľko desiatok rokov rôzne mládežnícke aj ženské družstvá zaznamenali množstvo úspechov, postupov, titulov ale aj pádov. Za tie roky pretiekli v popradských telocvičniach litre potu a potoky sĺz šťastia i bolesti.

Je to veľký kus histórie, kus basketbalovej histórie pod Tatrami. Nechceme, aby sa zabúdalo na významné mená, na niekedy až neuveriteľné úspechy jednotlivcov a aj kolektívov. Patrí im náš obdiv a uznanie.