ĎAKUJEME!

Zdieľaj

V najbližších  dňoch  sa  bude  konať   mimoriadne  zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva,  kde  jedným  z  bodov  programu  je  ” Žiadosť  o rozšírenie priestorov
v Aréne Poprad pre Basketbalový klub.” Jedná sa o záležitosť, ktorá má svoju históriu, príbeh,  trvanie…

Veľmi si vážime,  že práve pani  Madzinová  a  Schlosserová  boli  zástankyňami zahrnutia predmetnej  problematiky v Aréne Poprad  do spomínaného programu.  Je to vyústením ich aktívnej účasti na viacerých stretnutiach  predstaviteľov nášho klubu so zástupcami mesta Poprad, ich pomoci pri riešení našich záležitostí, problémov  a krívd.

Aj  touto cestou  sa im obidvom chceme  poďakovať  za štvorročnú podporu  športu  v našom  meste  ako takého i tradície nášho, popradského basketbalu. Veríme,  že    i naďalej budú spomínané poslankyne súčasťou tímu mestských poslancov a aj vďaka nim  budú v  popradskom  basketbale  vyrastať  hráčky, ktoré  sa chcú  “Dotknúť svojich hviezd!” Ďakujeme!

Vedenie klubu BAM Poprad a BK Poprad
Komentáre