Výbornou zásobárňou popradských basketbalistiek sa stali basketbalové triedy v ZDŠ Leninovo nábrežie, neskôr v ZŠ na Komenského ulici. Prvá basketbalová trieda bola otvorená v školskom roku 1973/74 a navštevovali ju: Husárová, Varmusová, Šipulová, Smiková, Baranová, Rákociová, Magyarová, Mindoková, Šoltýsová, Paľová a Lachová. Ich trénerom bol p. J. Fillo a triednym učiteľom p. F. Hauke. Najvýraznejší úspech tento kolektív dosiahol v roku 1976, keď sa stal nielen majstrom Slovenska, ale aj majstrom Československa na neutrálnej pôde v Jeseníkoch.

 

1978V roku 1976 začal trénerskú mládežnícku činnosť ďalší basketbalový nadšenec Martin Vnuk, učiteľ telesnej výchovy. Po ročnej prípravke prešiel výber najlepších dievčat do basketbalovej triedy. S týmto kolektívom vybojoval v sezóne 1978/79 prvé miesto na M-SSR i ČSSR. Medzi najlepšie hráčky patrili: Nemčovičová, Vyšňová, Balážová a Lojdová. Výborné výsledky tento úspešný tréner dosiahol aj s ďalšou basketbalovou triedou v rokoch 1980-1984. V sezónach 1982/83 a 1983/84 prinieslo družstvo  mladších dorasteniek opäť majstrovské tituly. Kolektív sa v roku 1987 stal aj stredoškolským majstrom ČSSR. Dostal tým možnosť reprezentovať Československo na Majstrovstvách Európy v Holandsku. Prvé miesto, a tým i zlaté medaily, bolo vynikajúcim medzinárodným úspechom. Oporami tohto úspešného kolektívu boli: G. Krkošková, M. Krkošková, Hlistová, Turajová a Mareková. Vrcholné telovýchovné orgány ocenili niekoľkoročnú vynikajúcu prácu s mládežou a po basketbalových triedach od 1.októbra 1976 povolili zriadiť pri našom oddiele i TSM. Bolo to veľké uznanie popradskému basketbalu.

 

vnukSúbežne s basketbalovým oddielom na ZŠ Komenského ulici pracoval v Poprade ďalší klub, Mladosť Poprad. V ňom vyrástli mnohé basketbalistky, ktoré rozvinuli svoje majstrovstvo v BK na Komenského ulici.  A dosiahli významné úspechy v popradskom drese i v dresoch iných oddielov, resp. v reprezentačných celkoch ČSSR, ČSFR, ale aj SR. S uznaním treba pochváliť aj dlhoročnú záslužnú prácu manželov Gundelfingenovcov, profesorov telesnej výchovy na gymnáziu, a to hlavne pri rozvoji študentského basketbalu v Poprade.

 

1981Nezabudnuteľné dojmy priaznivcom popradského basketbalu zostali z vyhlásenia najlepších basketbalistiek SSR za rok 1976. Nielen preto, že pod našimi košmi sme mohli privítať výkvet slovenského ženského basketbalu, ale predovšetkým z otvorenia novej telocvične pri ZŠ Komenského. Následne nato v osemdesiatych rokoch dochádza k najväčšiemu rozmachu popradského ženského basketbalu. Systém ŠT a TSM a práca v ňom vyústila do výchovy vynikajúcej mladej generácie, ktorá slávila najväčšie úspechy popradského basketbalu. Dva tituly M-ČSSR v kategórii starších dorasteniek, dvakrát M-SSR  a postup do celoštátnej I. ligy žien sú toho jasným dôkazom. Vtedajšie účinkovanie v I. lige s naším mladým družstvom malo veľkú odozvu, kolektív hral progresívny moderný basketbal a telocvičňa bývala veľmi často preplnená. Naše hráčky boli členkami reprezentačných družstiev ČSSR i Slovenska vo všetkých vekových kategóriách. Protagonistkami týchto úspechov boli hlavne Franková J., Nemčovičová, Kornajová, Kubíková a Almášiová, neskôr hlavne Chupíková. V reprezentačných družstvách hralo veľmi veľa našich hráčok, najvýznamnejšie štarty boli za „A“ a „B“ družstvo žien ČSSR.