Zomrel prof. Jozef Fillo

Zdieľaj

filloS hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 30. 03. 2017 nás navždy opustil pán profesor JOZEF FILLO. Obrovský basketbalový nadšenec, vynikajúci tréner, strojca mnohých úspechov popradských ženských i mládežníckych družstiev.

Česť jeho pamiatke!

.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v pondelok 3. 4. 2017 v Dome smútku v Poprade – Veľkej o 13.00 hod.

.

.

.

...

.

.

.

Profil: Jozef Fillo – stredoškolský učiteľ, telovýchovný pracovník, tréner ženského basketbalu

Narodil sa 14.09.1931 v Polomke (okr. Brezno).  V Poprade študoval v rokoch 1947-1951. Od roku 1957 pôsobil na Vyššej hospodárskej škole (Strednej ekonomickej škole) v Poprade, kde aj ukončil svoju pedagogickú dráhu. Na škole obnovil činnosť dievčenského basketbalu. Aktívne pracoval aj vo vyšších basketbalových orgánoch. Založil 1. basketbalovú triedu (1973) a tréningové stredisko mládeže (1976). Pôsobil ako tréner mládežníckych družstiev i žien, v posledných rokoch aj basketbalových prípraviek. Založil a trénoval prvé basketbalové družstvo žien v histórii Popradu (1962). Za svojej 40-ročnej  trénerskej práce vychoval celý rad vynikajúcich basketbalistiek a reprezentantiek (Baová, Benková, Krajčová, Karasová, Alexanderčíková, Švejkovská, Škrabalová, Husárová, Jasenčáková, Chudá, Petríková…).

Za svoju prácu a oddanosť basketbalu získal množstvo ocenení, čestných uznaní a rôznych cien. (napr. Cena primátora mesta Poprad, 1998, Čestný titul „Vzorný tréner“, 1978; Pamätný list pri príležitosti 100. výr. basketbalu, 1991 [od SBA]; a Pamätné medaily pri príležitosti výročí popradského basketbalu, 1977, 1997 a 2014.) 

Komentáre