Príhovor prezidenta Basketbalovej akadémie mládeže Poprad