Pozor! Dôležité informácie!

Zdieľaj

Na základe zákazu vydaného Ústredným krízovým štábom SR zo dňa 09.03.2020, MŠ VVaŠ SR a Mesta Poprad ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení, sa okrem iného:
1/ zakazuje organizovanie akýchkoľvek verejných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí do 23.03.2020,
2/ prerušuje sa poskytovanie všetkých prenájmov školských priestorov do 23.03.2020,
3/ prerušuje sa činnosť všetkých krúžkov na školách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Verejnú vyhlášku vydanú Úradom verejného zdravotníctva nájdete na http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03.pdf
Z  tohto dôvodu sa  do vyššie uvedeného termínu  neodohrajú  žiadne  súťažné  ani  prípravné  zápasy!  Žiaľ,  počnúc dnešným dňom  (10.3.2020) sa  prerušuje  aj tréningový proces všetkých družstiev BAMP!!  Táto tréningová pauza platí až do odvolania!
O ďalšej činnosti klubu  v súvislosti s mimoriadnou situáciou šírenia nebezpečného vírusu Vás budeme priebežne informovať na našej webovej stránke a príslušných sociálnych sieťach BAMP.
Komentáre