Pozor! Opäť zmena tréningov!

Zdieľaj

Od 4. novembra 2019  do 17. novembra 2019 bude v Aréne Poprad prebiehať  II. etapa rekonštrukcie.  Z tohto dôvodu sme opäť nútení všetky naplánované tréningové jednotky presunúť do iných priestorov v meste.

.

PRÍPRAVKY –  Tréningy prípraviek budú  prebiehať v telocvični na ZŠ Komenského ulica v Poprad. Termíny zostávajú podľa rozvrhu, mení sa len miesto. Týmto by sme chceli rodičov požiadať  o pochopenie a zároveň o ochotu priviesť svoje ratolesti na tréning aj na druhý koniec mesta. Po sprístupnení Arény Poprad sa opäť stretneme tam, o čom Vás budeme včas informovať.

MLÁDEŽ – Väčšina tréningov bude prebiehať v telocvični na ZŠ Komenského ulici v Poprade. Časy sa však môžu meniť. Zároveň je možné, že jednotlivé družstvá vycestujú na prípravné stretnutia, resp. absolvujú kondičné tréningy v posilňovni. Žiadame všetky hráčky, aby pozorne sledovali pokyny svojich trénerov, ktorí ich budú včas informovať o programe prípravy ich družstva!

Komentáre