(NE)VYBAVENIE PETÍCIE ZA VÝSTAVBU HALY NA JUHU III

Zdieľaj

Na nasledujúcich riadkoch vám prinášame niekoľko informácií o tom, ako sa mesto Poprad vysporiadalo s vybavením petície, ktorou viac ako 1700 ľudí, vrátane 1200 občanov Popradu, žiadalo o výstavbu tréningovej haly v lokalite JUH III a ktorí využili svoje ústavné petičné právo.

Petičné hárky sme doručili Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad 19. júla 2018. Mesto petíciu nepredložilo do zastupiteľstva 30. júla, kde bola jednou z tém práve výstavba tréningovej haly, ale predĺžilo lehotu na vybavenie petície, aby ju mohlo predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva 30. augusta. Poslanci mestského zastupiteľstva na tomto zasadnutí (ešte stále) petíciu prerokovali a prijali uznesenie, že ju prerokovali. Už samotné uznesenie, ktoré mesto do zastupiteľstva pripravilo, hovorilo o prerokovaní petície. Mesto Poprad v septembri zistilo, že petícia, ktorú podporilo viac ako 1700 ľudí, vlastne už nie je petíciou, ale len žiadosťou, a preto nás v októbri informovali, že v tomto prípade nie je možné zistiť opodstatnenosť alebo neopodstatnenosť petície (po novom žiadosti). Týmto považuje mesto vec za vybavenú.

S takýmto záverom ako zástupcovia klubov, ktoré petíciu pripravili a zozbierali od vás podpisy na jej podporu, nemôžeme súhlasiť. Aj keď medzitým prebehlo viacero rokovaní a variant, kde by nová hala mala stáť, nič to nemení na tom, mesto v tomto prípade zahazardovalo s dôverou občanov a ďalších obyvateľov v inštitút petičného práva, ktoré je zakotvené v ústave tejto krajiny.

Preto sme minulý týždeň voči takémuto vybaveniu petície mestom Poprad podali sťažnosť a zároveň sme sa obrátili na Okresnú prokuratúru v Poprade s podnetom na preskúmanie, či takéto rozhodnutie mesta bolo zákonné. Spravili sme tak preto, lebo sme viazaní vašimi podpismi, ktorými ste podporili zámer tejto petície a ktoré by podľa nás nemali byť zmetené zo stola, ani v tomto prípade, a ani v ďalších. O ďalšom pokračovaní „príbehu“ petície vás budeme na našich stránkach opäť informovať.

Komentáre