Gratulujeme Pán tréner!

Zdieľaj

V septembri oslávil hlavný tréner nášho extraligového družstva, pán PaedDr. Milan Veverka, krásne životné jubileum. Má za sebou bohatú a úspešnú kariéru. Pod basketbalovými košmi strávil  mnoho  rokov, či  už  ako  hráč  alebo  neskôr  v  pozícii trénera.

Narodil sa 25. septembra 1951 v Ivančiciach pri Brne, v niekdajšom Československu. Basketbalu sa začal venovať v mladom veku v Kroměříži, kde vyrastal. Vysokoškolské štúdium ho pritiahlo do Bratislavy na Fakultu  telesnej  výchovy  a  športu,  kde zároveň hrával za Sláviu SVŠT. Po ukončení štúdia viedli jeho kroky pod Tatry, do Svitu.  Tu strávil 19 rokov.  Najskôr ako hráč na vrcholovej úrovni, neskôr začal zbierať svoje prvé trénerské skúsenosti.  V roku 1994 sa vrátil späť do Čiech, konkrétne  do Brna, kde rok pôsobil ako tréner družstva  mužov /Technika Brno/.  Po  roku  sa  presunul  do  Ostravy a v  období  1995-1998 viedol družstvo  mužov  NH Ostrava. Úspechy Milana Veverku, jeho neúnavná práca a nesporné trénerské kvality neostali bez povšimnutia ani na reprezentačnej úrovni.  Pod jeho taktovkou sa na medzinárodných podujatiach predstavili viaceré juniorské reprezentácie. V roku 2009 dosiahol métu, ktorú si každý tréner nesporne váži.  Stal sa hlavným  trénerom ženského reprezentačného družstva Českej republiky. Jeho bohatá trénerská kariéra prekročila aj hranice štátu a v rokoch 2006-2007 viedol ženské družstvo Jekaterinburgu /Rusko/ a v roku 2007 prijal ponuku na trénovanie  ženskej reprezentácie Švédska.

Nesmierne si vážime, že práve tréner s takými bohatými medzinárodnými a reprezentačnými skúsenosťami  vedie naše  extraligové družstvo  žien. V mene  celého k lubu BAM Poprad, našich hráčok, členov a sympatizantov popradského basketbalu mu želáme do ďalších rokov mnoho zdravia, síl i pracovného elánu. Rodinnú pohodu, pokoj a radosť z vnúčat.

Komentáre