Veková kategória:  dievčatá, ročník narodenia 2005 a mladšie
Tréner: Andrea Kuklová, Alena Kováčová, Vitalija Bolozová,         Andrea Čubanová, Daniela Pavlendová 
Kontakt: 0908 634 818, 0948 517 431, 0915 835 038 

Miesto a čas tréningov: 

ARÉNA Poprad  pondelok 17:00 – 18:00 hod
ZŠ Komenského  utorok 14:30 – 15:30 hod
ZŠ Tajovského utorok 14:30 – 16:00 hod
ARÉNA Poprad  streda 17:00 – 18:00 hod
ZŠ Dostojevského  štvrtok 17:00 – 18:30 hod

Tréningy sú vedené zábavnou formou. Deti  sa zoznamujú so základnými pravidlami basketbalu a rozvíjajú sa u nich prvé basketbalové zručnosti. Zároveň spoznávajú rôzne športové disciplíny (atletika, loptové hry, gymnastika..), učia sa spolupracovať, komunikovať, fungovať v kolektíve a súťažiť podľa pravidiel fair play – to všetko má pozitívny vplyv na rozvoj ich osobnosti.

 DSC_9557 DSC_9568 DSC_9570