Tak pekne sme sa rozbehli….

Zdieľaj

Na základe rozhodnutia vlády SR sme minulý týždeň museli preplánovať  celý tréningový  proces  našich  mládežníckych  družstiev. Do telocvične pri ZŠsMŠ na Komenského ulici v Poprade sme dostali zákaz vstupu a tak nás všetkých prichýlila Aréna Poprad. Všetky deti  (okrem prípraviek a mikroligy)  sme rozdelili  do malých skupiniek (5 hráčok + 1 tréner) a začali poctivo každý deň od  obeda do  večera trénovať.  Dievčatá  i rodičia  situáciu  pochopili a prispôsobili sa jej.  Baby  sa  na  tréningoch  i v priestoroch  haly správali  maximálne zodpovedne!
Žiaľ, naša radosť z trénovania (aj keď v improvizovanom režime) trvala len týždeň.  Od 24.10.2020  vošlo do platnosti  nové  nariadenie o  obmedzení pohybu na území Slovenskej republiky.  Z tohto dôvod sme  tréningový proces všetkých našich mládežníckych kategórií boli nútení opäť prerušiť.  Ale veríme, že zvládneme aj túto ďalšiu pauzu a do telocviční, ako aj k zápasom, sa čoskoro vrátime.

BUĎME ZODPOVEDNÍ!

Komentáre