Podujatie “Her World, Her Rules” v Aréne Poprad na jednotku!

Zdieľaj

V pondelok, 3.6.2019 sme v spolupráci so Slovenskou basketbalovou asociáciou usporiadali podujatie “Her world, her rules” (Jej svet, jej pravidlá). Tento projekt bol určený pre druháčky popradských základných škôl. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 100 druháčok, ktoré mali 90 minút nato, aby si vyskúšali rôzne športové disciplíny a iné tímové súťaže. “Dievčatá boli fantastické. Bolo vidno, že sa tešia z každej súťaže a užívajú si atmosféru podujatia,” spokojne začala prezidentka klubu BAM Poprad, A. Kováčová.

Podujatie bolo rozdelené na dve časti. Prvú skupinu tvorilo 70 druháčok, ktoré sa so staršími BAMPáčkami spoločne rozcvičili, zasúťažili si a nakoniec, po absolvovaní všetkých aktivít boli ocenené zaujímavými cenami. Do druhej časti podujatia prišlo 45 dievčat, ktoré zvládli rovnaký program akcie. “Veľmi sa teším, že sme mali v Aréne Poprad vyše 100 druháčok základných škôl. Pre dievčatá sme vymysleli zaujímavý športový program, kde si vyskúšali akú majú reakciu, rýchlosť a vlastne ako vedia ovládať svoje telo. Myslím, že každé dievčatko si prišlo na svoje a odchádzalo s radosťou.”

Program “Her world, her rules” pripravovali kluboví tréneri BAM Poprad. Cieľom bolo zapojiť všetky športové aktivity, ktoré by žiačka druhého ročníka mala zvládnuť. “Ja spoločne s ostatnými trénermi sme pracovali na celkovej organizácii podujatia, od prípravy športových stanovíšť, cez výber správnej hudby až po nákup cien, ktoré by mohli dievčatá dennodenne využívať ,” doplnila prezidentka klubu Kováčová.

Celé podujatie bolo zamerané na všeobecnú pohybovú prípravu dievčat.  Na začiatku “tréningu” boli dievčatá rozdelené do desiatich skupín. Tieto malé športovkyne sa v skupinkách rozcvičili a potom si vyskúšali 10 rôznorodých športových stanovíšť.  Na záver si zahrali spoločnú hru a za výborne prevedený výkon boli druháčky odmenené viacerými cenami.

Trénerka, Ľ. Fáberová: “Som rada, že sme sa zapojili do tohto grantu a dokázali sme opäť inou formou prilákať dievčatá do telocvične a ukázať im, že športovať vieme s radosťou a nadšením. Určite v budúcich rokoch plánujeme pokračovať v ďalších aktivitách, kde chceme dať najavo, že šport je ten najlepší priateľ detí v tomto veku. Verím, že po tomto podujatí sa dievčatá budú už len tešiť pred vstupom do každej telocvične!”

Krátke video o našom podujatí “Her world, her rules.”

Dievčatám ďakujeme za predvedené športové výkony a tešíme sa na ďalšie spoločné podujatie!

Komentáre