Prvoligové družstvo žien BAMP začína letnú prípravu