Darujte nám 2%

Zdieľaj

Basketbalová akadémia mládeže Poprad sa aj tento rok zaregistrovala do zoznamu prijímateľov 2% z daní. Ich poukázaním môžete aj takýmto spôsobom podporiť naše občianske združenie, jeho činnosť, nákup tréningových pomôcok a prácu s basketbalovou mládežou. Takto poukázané 2% (3%) Vám budú odrátané z už zaplatenej dane z príjmu a neovplyvnia výšku Vášho príjmu. Preto nenechajte tieto prostriedky prepadnúť a darujte aj tento rok 2% (3%) svojich daní.                                                                Je to Vaše právo podporiť dobrú vec!.

 

K poukázaniu príspevku je potrebné vyplniť predpísaný formulár:

1/ – zamestnanecVyhlásenie (dôkladne si preštudujte Poučenie) a Potvrdenie o zaplatení dane                                                                                                                            Obe tlačivá treba odovzdať na príslušnom daňovom úrade, resp. zástupcovi klubu (trénerke alebo v samotnej kancelárii klubu)

2/ – fyzická osoba: daňové priznanie typ A alebo typ B.  Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

3/  –  potvrdenie na poukázanie 3% z dane o odpracovaní min. 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb
a) potvrdenie od vysielajúcej organizácie
b) potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

4/ právnická osoba – daňové priznanie právnických osôb. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 42239141
Právna forma: občianske združenie
Názov: Basketbalová akadémia mládeže Poprad o.z.
Ulica: Velické námestie 1192/24
Obec: Poprad, 058 01

 

ĎAKUJEME!

Komentáre