Buďme disciplinovaní!

Zdieľaj

Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia na  COVID-19 Správna rada BAMP  prijala na svojom zasadnutí  Hlavným hygienikom SR  nariadené  hygienické  opatrenia.  Žiadame všetkých rodičov, ako aj naše hráčky, aby boli naozaj zodpovední a dodržiavali ich.

  • hráčka je povinná si pred vstupom do priestorov Arény Poprad resp. priestorov BAMP  na Komenského ulici dôkladne vydenzifikovať ruky
  • každá hráčka si musí priniesť vlastnú fľašu s vodou
  • rodič je povinný poučiť  svoju dcéru s aktuálnymi  pokynmi Úradu verejného zdravotníctva  SR  v súvislosti  s COVID-19.
  • rodič pošle na tréning dieťa len v tom prípade, ak nemá  žiadne chorobné príznaky súvisiace s  COVID–19 (horúčka,  kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celkovú únavu a pod.) , a ani žiaden z rodinných príslušníkov
  • rodič pošle na tréning dieťa len v tom prípade, ak sa jeho dcéra nevrátila za posledných 10 dní z krajiny, ktorá je podľa vyhlásenia Hlavného hygienika SR zaradená      z pohľadu pandémie do skupiny „červených“ , rizikových krajín

Len  disciplínou  a  dodržiavaním  týchto  nariadení  sa  môžeme  vyhnúť  prípadnému  prineseniu  tejto  nákazy  do  radov  hráčok  BAM Poprad  a  tým  aj  pokračovať  v spoločnom trénovaní.  Ďakujeme za porozumenie a vzájomnú ohľaduplnosť!

Komentáre