BAMP absolvovala lekárske prehliadky

Zdieľaj

123Sezóna je v plnom prúde a tak sme radi, že už všetky naše staršie hráčky (kadetky, juniorky a ženy) absolvovali preventívnu športovú prehliadku. Vďaka komplexnému vyšetreniu a testom funkčnej diagnostiky vieme presne určiť jej trénovanosť a zadefinovať pre ňu optimálne tréningové zaťaženie. Tohto roku sme si po viacerých odporúčaniach na tieto prehliadky vybrali špecializované Centrum preventívnej a športovej medicíny Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Toto zariadenie je vybavené najmodernejšími diagnostickými metódami.

.

Každá hráčka zvládla celé vyšetrenie v priebehu jedného  dopoludnia a  absolvovala tieto úkony:
1/ Meranie aktuálnej výšky a hmotnosti, meranie krvného tlakureferrfrfff
2/ Meranie antropometrických údajov tela – zisťovanie % tuku v tele
3/ Kľudové EKG

4/Spirometria kľudová – zisťovanie funkčnosti pľúc pomocou prístroja, ktorý zaznamenáva množstvo a intenzitu ventilovaného vzduchu

5/ Spiroergometrické vyšetrenie na bicyklovom ergometri – určovanie anaeróbneho aj aeróbneho prahu. Využíva analýzu vydychovaných plynov počas stupňovaného zaťaženia do vita maxima.

6/ Anamnéza hráčky (rodinná, osobná, športová, alergická,…)

.

235Po ukončení všetkých testov, tréner obdržal podrobné vyhodnotenie výsledkov a komplexné posúdenie trénovanosti a kondície. Doktor zhodnotil zdravotný stav hráčky s doporučením adekvátnej záťaže. Športová prehliadka nám odhalila, ako na tom sme, ale hlavne na čom musíme ešte popracovať. Takéto vyšetrenie odporúčame každému športovcovi, nielen basketbalistkám.

Komentáre