Zverejňovanie

Typ zmluvyČíslo zmluvyČerpanieSumaPoskytovateľPrijímateľIČO
Dotácia Mesta PP11/2022/OŠMaŠdo 31.12.202255 000 €Mesto PopradBAM Poprad o.z.00326470
Sponzorská zmluvaSZdo 31.12.20213 000 €DANNAX s.r.o. Nová ĽubovňaBAM Poprad o.z.36473162
Darovacia zmluvaDZdo 30.06.2022500 €ČSOB a.s. BratislavaBAM Poprad o.z.36854140
Dotácia Mesta PP13/2021/OŠMaŠdo 31.12.202155 000 €Mesto PopradBAM Poprad o.z.00326470
Dodatok č.16/2020/OŠMaŠdo 31.12.202035 000 €Mesto PopradBAM Poprad o.z. 00326470
Dotácia6/2020/OŠMaŠdo 30.06.202035 000 €Mesto PopradBAM Poprad o.z. 00326470
Dotácia09/2019 OŠMaŠ27 500 €Mesto PopradBAM Poprad o.z.00326470
Dotácia02/2019 OŠMaŠ17 500 €Mesto PopradBAM Poprad o.z.00326470
Dotácia59/2018 OŠMaŠ59/201820 500 €Mesto PopradBAM Poprad o.z.00326470
Dotácia12/2018 OŠMaŠ12/2018 20 500 €Mesto PopradBAM Poprad o.z.00326470
Dotácia04/2018 OŠMaŠ04/201817 500 €Mesto PopradBAM Poprad o.z.00326470
Dotácia56/2017 OŠMaŠ56/201720 500 €Mesto PopradBAM Poprad o.z.00326470
Dotácia13/2017 OŠMaŠ13/201719 750 €Mesto PopradBAM Poprad o.z.00326470
Dotácia12/2017 OŠMaŠ12-201720 500 €Mesto PopradBAM Poprad o.z.00326470
Dotácia03/2017 OŠMaŠ03/201721 500 €Mesto PopradBAM Poprad o.z.00326470
Dodatky k Zmluve03/2017-- 3 000 €Mesto PopradBAM Poprad o.z.00326470
 

Typ dotácieČíslo zmluvyZO DŇAPrijímateľAdresaIČO
Nájom nebytových priestorov04/2022/OŠMaŠ26.01.2022Mesto PopradNábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
Nájom nebytových priestorov12/2021/OŠMaŠ20.12.2021Spojená škola PopradKomenského ul. 3246/16, PP37876899
Nájom nebytových priestorovZmluva č.4/202122.09.2021ZŠsMŠ Dostojevského ulicaDostojevského ul. 2616/25, PP17068207
Nájom nebytových priestorovDodatok č.1 k Z. č.1/202110.09.2021ZŠsMŠ Komenského ulicaKomenského ul. 587/15, PP37876911
Nájom nebytových priestorovZmluva č.1/2021/JPP01.07.2021ZŠsMŠ Komenského ulicaKomenského ul. 587/15, PP37876911
Nájom nebytových priestorovZmluva č.1/202130.06.2021ZŠsMŠ Komenského ulicaKomenského ul. 587/15, PP37876911
Nájom nebytových priestorovZmluva č.18/202001.01.2021Spojená škola PopradKomenského ul. 3246/16, PP37876899
Nájom Aréna PopradDodatok č.1007.10.2020Mesto Poprad Nábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
Nájom Aréna PopradDodatok č.0901.10.2019Mesto Poprad Nábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
Nájom nebytových priestorovZmluva č.4/202001.10.2020ZŠsMŠ Dostojevského ulicaDostojevského ul. 2616/25, PP17068207
Nájom Aréna PopradDodatok č.0827.06.2019Mesto Poprad Nábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
Nájom nebytových priestorov4/2016ZŠsMŠ Dostojevského ulicaDostojevského ul. 2616/25, PP17068207
Nájom nebytových priestorov1/2016ZŠsMŠKomenského ul.587/15, PP37876911
Nájom nebytových priestorov2/2015ZŠsMŠKomenského ul.587/15, PP37876911
Nájom nebytových priestorov4/2015ZŠsMŠ Dostojevského ulicaDostojevského ul. 2616/25, PP17068207
Nájom nebytových priestorov12/2015Spojená školaLetná ulica 3453/34, Poprad 37876899
Nájom nebytových priestorovD1 12/2015Spojená školaLetná ulica 3453/34, Poprad 37876899
Dotácia4/2016/OŠMaŠMesto PopradNábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
Nájom644/93/11Mesto PopradNábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
Nájom3841600001Mesto PopradNábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
Nájom3841600084Mesto PopradNábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
Nájom3841600173Mesto PopradNábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
NájomSpojená školaLetná ulica 3453/34, Poprad37876899
Nájom3841600173Mesto PopradNábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
Dotácia 032016Mesto PopradNábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
Dotácia 032016Mesto PopradNábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
Rozhodcovia20160173SBAJunácka 6, Bratislava17315166
Rozhodcovia216020091SBAJunácka 6, Bratislava17315166

Členské schôdze

ČS BAMP 27.6.2018Zápisnica z MČSUznesenie z MČSSpráva o činnosti za rok 2017
ČS BAMP 20.6.2019Zápisnica z MČSUznesenie z MČSSpráva o činnosti za rok 2018
ČS BAMP 25.6.2020Zápisnica z MČSUznesenie z MČSSpráva o činnosti za rok 2019
ČS BAMP 28.6.2021Zápisnica z MČSUznesenie z MČSSpráva o činnosti za rok 2020