Veková kategória:    dievčatá a chlapci, 5-6 roční
Tréner: Alena Kováčová
Kontakt: 0948 517 431

 

Miesto a čas tréningov: 

MŠ Záborského ulica Poprad ARÉNA Poprad pondelok 10:00 – 11:00 hod
MŠ Francisciho ulica Poprad telocvičňa MŠ piatok     14:30 – 15:30 hod

 

Tréningy budú zamerané na cvičenia, ktoré podporia rozvoj všeobecnej pohybovej prípravy malých predškolákov. Na deti čaká množstvo zaujímavých súťaží, hier a zábavy. Zoznámia sa rôznymi športovými disciplínami (loptové hry, gymnastika,…), získajú pravidelný pohyb, naučia sa disciplíne a zdravej súťaživosti.

školka2

školka3školka 1