Sme občianske združenie, ktorého cieľom je výchova mladých basketbalistiek vo všetkých vekových a hráčskych kategóriách. Našim zámerom je ponúkať dievčatám aktívne a zmysluplné využitie voľného času pod vedením kvalifikovaných trénerov s bohatými skúsenosťami. Základnými princípmi fungovania združenia je transparentnosť, vysoká odbornosť a, samozrejme, nadšenie a chuť pre prácu s mládežou.

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali členstvo v tomto občianskom združení, rodičom dievčat za dôveru, ktorú nám preukázali, ale aj ostatným spoluobčanom, ktorí nás podporujú a držia nám palce! Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a veríme, že úspešne nadviažeme na vyše šesťdesiatročnú tradíciu práce s mládežou v našom meste, známu výbornými výsledkami aj v podobe mnohých reprezentantiek, ktoré úspešne zviditeľňovali nie len naše mesto, ale aj Slovensko.

Logo združenia:

logo-min

Motto:

„Dotkni sa hviezd…“

.

Veríme, že poctivým tréningom, prácou na sebe, sebazapieraním, ale hlavne kolektívnou hrou a budovaním priateľstiev, raz naše hráčky dosiahnu pomyselné hviezdy, dotknú sa svojich športových idolov a zažiaria na basketbalovom nebi.

.

Názov, obchodné meno  Basketbalová akadémia mládeže Poprad
Adresa sídla  Velické námestie 1192/24, 058 01 Poprad
Právna forma  Občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie  42239141
Daňové identifikačné číslo organizácie  2023680153
Číslo bankového účtu/ IBAN  5038071800/0900 / SK3509000000005038071800
Číslo bankového účtu/ IBAN  5077170182/0900 / SK5609000000005077170182
Adresa elektronickej pošty  bamp@bamp.sk