Začiatkom júna organizujeme projekt „Jej svet, jej pravidlá!“