Začiatkom júna organizujeme projekt “Jej svet, jej pravidlá!”