Nová sezóna môže začať. BAMP vyriešil otázky trénerského obsadenia, družstiev a priorít klubu.