Cieľom mladších žiačok je zdokonaľovanie individuálnych činností jednotlivca