Členská schôdza BAMP

Zdieľaj

asd-1038x576Prezident Basketbalovej akadémie mládeže Poprad Bc. Alena Kováčová pozýva v zmysle Stanov OZ všetkých členov BAMP na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 27.6.2017 o 17,00 hod. v telocvični pri ZŠsMŠ na Komenského ulici v Poprade.

.

.

.

.

Program členskej schôdze:

1.      Otvorenie.

2.      Voľba pracovných komisií, zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3.      Schválenie programu členskej schôdze.

4.      Voľba členov Správnej rady.

5.      Správa o činnosti za uplynulé obdobie.

6.      Správa o hospodárení a kontrole.

7.       Diskusia.

8.       Návrh na uznesenie.

9.       Záver.

Komentáre