Je to náročné, ale zvládame to

Zdieľaj

Vyše roka celé Slovensko bojuje s pandémiou.  Ovplyvnila nie len osobný a pracovný život nás všetkých, ale aj ten športový našich detí.  V aktuálnej sezóne  2020/21 sme do mládežníckych  súťaží  organizovanými  SBA  prihlásili osem družstiev vo všetkých vekových  kategóriách,  množstvo detí začalo navštevovať basketbalové  prípravky  v 4 oddeleniach na základných  školách a v  Aréne  Poprad.  Zároveň  sa  nám  podarilo  otvoriť  gymnastickú  prípravku  pre  najmenšie  dievčatá  s  cieľom začať všeobecnú športovú prípravu v čo najskoršom veku. Udržať všetky tieto dievčatá v činnosti a pri pravidelnom pohybe vôbec nie je jednoduché.

” Túto sezónu  sme  začali  už v auguste, kedy  všetky  naše  družstvá  mali  letnú športovú prípravu a zakončili ju kondičným sústredením. Nasledovali  prípravné  zápasy a turnaje.  Po prvej  vlne pandémie sme  v našom  klube  zaznamenali zvýšenie členskej  základne.  Nárast počtu  detí  nás  prekvapil  a zároveň  potešil.  Rozbehli  sa  prvé  kolá  majstrovských  súťaží, ale koronavírus , žiaľ, opätovne  zasiahol.  Začiatkom októbra  na základe karanténnych  opatrení  dostali  “stopku” nielen všetky mládežnícke súťaže, ale aj spoločné tréningy” objasňuje túto netradičnú sezónu šéftrénerka klubu Jana Janáčková: ” Tréningový  proces  sa obnovil až od 26.10.2020, a to na základe prísnych hygienických opatrení  v počte päť  hráčok a jeden tréner.  Táto podmienka spôsobila enormný tlak na počty tréningových hodín.   Pri počte 20 detí v družstve sme potrebovali  až štyri hodiny na tréning.  Za toto  patrí veľké poďakovanie našim trénerom, ktorí sa navyše venovali svojim zverenkyniam aj cez víkendy pri outdoorových aktivitách”.

V závere roka bola  situácia s koronavírusom  mimoriadne vážna a vyžiadala si dlhodobé karanténne opatrenia, ktoré trvajú do dnes.  Žiaľ, už nebol  možný tréning ani v exteriéroch a tak sme pristúpili k trénovaniu elektronicky, formou  individuálnej prípravy v domácich podmienkach. ” Inak sa musí pristupovať  k tréningu malých detí a inak dievčat v dorasteneckom veku. A tomu sa musí prispôsobiť aj elektronická komunikácia, aby to bolo efektívne pre všetkých. Tréneri  prípraviek, mikro, mini  a žiackych kategórii pracujú online cez aplikáciu ZOOM, kde majú so svojimi zverenkyňami „ spoločné tréningy“, zároveň im pripravujú písomne spracované tréningy. V tejto skupine je veľmi dôležitá spolupráca s rodičmi, lebo v tomto veku sú oni ten určujúci faktor, či ich dieťa bude, alebo nebude tréningy vykonávať. V tomto období prevláda súťaživosť, zábava, hra. Tréneri zvyšujú motiváciu k pohybu aj rôznymi výzvami, ktoré by mala vykonávať  celá rodina, prípadne viacero členov  domácnosti. Následne ich spracovávajú a vyhodnocujú”  vysvetľuje princíp online trénovania J. Janáčková: “ Tréneri  starších  vekových kategórií pracujú  na  princípe vypracovania individuálnych  plánov, videí , fotografií, obrázkov , či odporúčaní na „linky“ , ktoré danú problematiku zobrazujú. Tu je práca iná, tu sa musí motivovať k individuálnemu rozvoju už samotný športovec. Samozrejme úloha rodiča aj v tomto prípade je nezastupiteľná”. 

“Tréneri na týždennej báze hráčkam zasielajú tréningové plány, ktoré obsahujú cvičenia na rozvoj vytrvalosti, rýchlosti, sily a koordinácie.  Dievčatá podľa týchto pokynov absolvujú  cvičenia  a  poskytujú  spätnú  väzbu,  ktorú  následne tréneri  vyhodnocujú.  Motivujú  ich  aj  k  outdoorovým  aktivitám  počas  víkendov. Individuálna príprava športovca v izolácii  je psychicky veľmi náročná. Individuálny tréning doma,  osamote,  preverí  mentálnu  silu  športovca.  Úlohou  trénera  je  motivovať  hráčov k plneniu svojich malých osobných cieľov – byť rýchlejší, urobiť  viac  kľukov, a pod.  Tréneri vzájomne komunikujú,  pracujú z domu a celý čas sú k dispozícii svojim hráčkam. Patrí im veľké poďakovanie za starostlivosť, akú venujú svojim hráčkam”  vysvetľuje náročnú prácu trénerov v tomto období šéftrénerka klubu Jana Janáčková.: ” A čo sa týka ešte tejto sezóny?  Nemyslím si, že sa opäť  začnú majstrovské zápasy.  Možno  dôjde  k anulácii tohto ročníka.  Nevadí.  Podstatné je,  aby sme  sa  čo  najskôr vrátili do telocviční, k plnohodnotnému trénovaniu.  Už teraz pripravujeme viacero zaujímavých podujatí pre naše baby, napr.  celoklubové sústredenie, letné kempy,  denné tábory počas prázdnin… V klube sme optimisti a dúfame, že sa už čoskoro s našimi babami stretneme. Lebo chýbajú… “

Komentáre