Členské schôdze BAMP

    
ČS BAMP 27.6.2018Zápisnica z MČSUznesenie z MČSSpráva o činnosti za rok 2017
ČS BAMP 20.6.2019Zápisnica z MČSUznesenie z MČSSpráva o činnosti za rok 2018
ČS BAMP 25.6.2020Zápisnica z MČSUznesenie z MČSSpráva o činnosti za rok 2019
ČS BAMP 28.6.2021Zápisnica z MČSUznesenie z MČSSpráva o činnosti za rok 2020
Komentáre