Príhovor prezidenta Basketbalovej akadémie mládeže Poprad

Zdieľaj

Milé hráčky, tréneri, rodičia a fanúšikovia dievčenského a ženského basketbalu v Poprade.

 

   Nový rok je nie len zmena čísla v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj stanovenie si nových plánov a predsavzatí. Je to však aj čas obzretia sa a zhodnotenia toho, čo sme v uplynulom období urobili, zažili, rovnako ako spočítanie „restov“, ktoré si budeme musieť preniesť do ďalších mesiacov.

 

  Rok 2013 je za nami a ubehol veľmi rýchlo. Pre BAMP bol výnimočný aj tým, že bol prvým rokom jej existencie. 17. januára 2013 bola založená Basketbalová akadémia mládeže Poprad. Bezprostredne po jej vzniku sa začal kolotoč množstva mravenčej práce – vznikla správna rada a výkonný výbor, prihlásili sme BAMP za riadneho člena Slovenskej basketbalovej asociácie, zabezpečili sme kvalifikovaných trénerov a priestory na trénovanie pre všetky hráčske kategórie. Na jar uplynulého roka sa podaril najdôležitejší krok – prestup všetkých nezazmluvnených hráčok zo ŽBK Poprad do Basketbalovej akadémie mládeže Poprad a následne potvrdenie účasti všetkých družstiev v oblastných, resp. celoslovenských súťažiach vo svojich kategóriách.

 

   Po zrealizovaní základných a nevyhnutných krokov pre naštartovanie chodu basketbalovej akadémie sme sa začali zaoberať filozofiou a smerovaním novovzniknutej organizácie. Vzniklo nové logo, celú BAMP sme „zaodeli“ do jednotných farieb, ktoré majú symbolizovať mladú dievčenskú krv v akadémii. Motto „Dotkni sa hviezd“ má rovnako znázorňovať cieľ, ktorí sme si na začiatku dali – vychovávať mladé basketbalové talenty, ktoré raz, veríme, zažiaria na basketbalovom nebi.    

 

   Veľa úsilia sme venovali zabezpečenia v oblasti materiálno-technického vybavenia. Nové dresy, či teplákové súpravy vo farbách BAMP-u a s tematikou hviezd sú peknou vizitkou našej akadémie. Nový „šat“ dostali aj šatne, sociálne zariadenia a kancelária basketbalovej akadémie. Na propagáciu našej činnosti sme vytvorili webovú stránku bamp.sk a rovnako profil na Facebooku. Na týchto miestach pravidelne publikujeme informácie o dianí v BAMP-e, o výsledkoch zápasov, hodnotenia trénerov i hráčov, či o pripravovaných podujatiach. Taktiež majú na našich stránkach nezastupiteľné miesto partneri, ktorí podporujú činnosť basketbalovej akadémie.

 

  Na sklonku tohto roka môžeme byť naozaj pyšní na našu športovú prácu. Prvá  veľká akcia  Basketbalovej akadémie mládeže bolo dvojdňové športové podujatie „Bavme sa basketbalom“ zorganizované  pre  vyše 90 detí. Pokračovali sme basketbalovou Mini-mix ligou najmladších žiačok a žiakov, na ktorej sa zúčastnili výbery detí z viacerých popradských škôl. Florbalový turnaj pre spestrenie tréningového procesu, letný Denný camp pre najmenšie kategórie, účasť všetkých družstiev na množstve kvalitne obsadených turnajoch, usporiadanie kondičných sústredení pred začiatkom našej prvej hracej sezóny – to všetko pomohlo  stmeliť novovytvorené  družstvá a vytvoriť hernú pohodu a priateľské prostredie v akadémii.  Čo nás pri našej práci veľmi teší, je účasť viacerých našich hráčok v reprezentačných výberoch Slovenska vo všetkých kategóriách. A napokon, výsledky družstiev dievčat a žien v jednotlivých ligových súťažiach v prebiehajúcej sezóne naznačujú, že BAMP chce byť vyrovnaným súperom družstvám z celého Slovenska.

 

   Čo dodať na záver? Máme za sebou prvý úspešný rok existencie Basketbalovej akadémie mládeže. Možno ešte nie všetko funguje ideálne, ale verím, že postupnou prácou k tomuto „ideálu“ smerujeme. Práve za túto prácu by som sa chcel poďakovať všetkým mojim spolupracovníkom, trénerom a ďalším ľuďom, ktorí stoja za činnosťou BAMP-u. Rovnako patrí vďaka našim hráčkam, ktoré svojimi výkonmi a športovou prácou rezprezentujú basketbalovú akadémiu a mesto Poprad. Zvlášť chcem poďakovať predstaviteľom mesta Poprad, ako aj ďalším partnerom, sponzorom a rodičom, ktorí aj v tejto neľahkej dobe podporujú basketbal a výchovu našich talentov.

 

   Čaká nás  ďalší náročný rok, rok 2014. Verím, že sa naše dievčatá už v tejto sezóne presadia v celoslovenských súťažiach a obsadia popredné miesta. Rovnako verím, že basketbalová tradícia v Poprade nadviaže na svoju úspešnú históriu a aj popradský ženský basketbal sa ocitne čoskoro v najvyššej slovenskej súťaži. A taktiež pevne dúfam, že sa opäť rozšíria rady podporovateľov mládežníckeho a ženského basketbalu v našom meste, bez ktorých by inak  bola výchova mladých talentov veľmi ťažká.

 

Veľa úspechov v Novom Roku!

 

Mgr. Jozef Turák

prezident BAMP

 

 

Komentáre