Členská schôdza BAMP

Zdieľaj

Vážení členovia BAMP,

srdečne Vás pozývame na Členskú schôdzu BAMP, ktorá sa uskutoční  dňa 28.júna 2021 o 18,00 hod. v priestoroch klubu pri telocvični na Základnej škole na Komenského ulici  v Poprade.

Program členskej schôdze:

1.      Otvorenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                2.      Voľba pracovných komisií, zapisovateľa a overovateľa zápisnice                                                                                                                                                                              3.      Schválenie programu členskej schôdze.                                                                                                                                                                                                                          4.      Správa o činnosti OZ BAMP za uplynulé obdobie.                                                                                                                                                                                                            5.      Správa o hospodárení a kontrole                                                                                                                                                                                                                                        6.      Voľba členov Správnej rady.                                                                                                                                                                                                                                                    7.      Diskusia.                                                                                                                                                                                                                                                                                  8.      Návrh na uznesenie.                                                                                                                                                                                                                                                              9.      Záver.

Komentáre