Členská schôdza BAMP

Zdieľaj

Prezidentka Basketbalovej akadémie mládeže Poprad, Bc. Alena Kováčová v zmysle stanov  BAM Poprad pozýva všetkých jej členov na členskú schôdzu,  ktorá sa uskutoční dňa 25. júna 2020 o 18,00 hod.  v priestoroch klubu pri telocvični na ZŠ Komenského ulici v Poprade.

 

Program členskej schôdze:

1.      Otvorenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                2.      Voľba pracovných komisií, zapisovateľa a overovateľa zápisnice                                                                                                                                                                              3.      Schválenie programu členskej schôdze.                                                                                                                                                                                                                          4.      Správa o činnosti OZ BAMP za uplynulé obdobie.                                                                                                                                                                                                            5.      Správa o hospodárení a kontrole                                                                                                                                                                                                                                        6.      Voľba členov Správnej rady.                                                                                                                                                                                                                                                    7.      Diskusia.                                                                                                                                                                                                                                                                                  8.       Návrh na uznesenie.                                                                                                                                                                                                                                                              9.       Záver.

Komentáre