Zverejňovanie

TYPČÍSLOPLNENIESUMADÁTUM ÚHRADYNÁZOV PLATITEĽA PRÍJIMATEĽAADRESAIČO
Z4/2016Nájom271,83 €ZŠsMŠDostojevského ul. 2616/25, PP17068207
Z1/2016Nájom6065,51 €ZŠsMŠKomenského ul.587/15, PP37876911
Z2/2015Nájom-120,90€ZŠsMŠKomenského ul.587/15, PP37876911
Z4/2015Nájom-167,58€ 2.2.2016ZŠsMŠDostojevského ul. 2616/25, PP17068207
Z12/2015Nájom-411,17€ 9.2.2016Spojená školaLetná ulica 3453/34, Poprad 37876899
DkZD1 12/2015Nájom-411,17€9.2.2016 Spojená školaLetná ulica 3453/34, Poprad 37876899
Z4/2016/OŠMaŠDotácia1 625,00€ 26.1.2016Mesto PopradNábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
Z644/93/11Nájom-234,00€Mesto PopradNábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
F3841600001Nájom-338,00€22.1.2016Mesto PopradNábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
F3841600084Nájom-338,00€22.1.2016Mesto PopradNábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
F3841600173Nájom-338,00€22.3.2016Mesto PopradNábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
FNájom-411,17€11.3.2016Spojená školaLetná ulica 3453/34, Poprad37876899
F3841600173Nájom -338,00€17.3.2016Mesto PopradNábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
Z 032016Dotácia1625,00€24.3.2016Mesto PopradNábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
Z 032016Dotácia24500,00€30.3.2016Mesto PopradNábr. Jána Pavla II. 2802/3, 00326470
F20160173Rozhodcovia995,02€18.04.2016SBAJunácka 6, Bratislava17315166
F216020091Rozhodcovia1181,42€21.03.2016SBAJunácka 6, Bratislava17315166

Členská schôdza BAMP 27.6.2017:

Zápisnica z Mimoriadnej členskej schôdze

Správa o činnosti OZ BAMP za uplynulé obdobie

Výročná správa BAMP 2016