Tréningy prípravky zatiaľ len v Aréne Poprad

Zdieľaj

Začiatkom školského roka 2020/2021 sa naplno rozbehli aj tréningy  prípraviek. Každý rok sme mali niekoľko tréningových skupín , ktoré mali svoj čas vyhradený nie len v Aréne Poprad, ale aj na základných školách na Dostojevského, Francisciho a Komenského ulici v  Poprade.  Žiaľ, vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia na  koronavírus  a s ňou spojené  nariadené  hygienické  opatrenia,  sú  telocvične  na  základných  školách  v meste  Poprad  do konca septembra uzatvorené. Z tohto  dôvodu  bude  zatiaľ  naša  basketbalová  prípravka fungovať  len v Aréne Poprad. Po uvoľnení opatrení a o možnosti trénovať aj na iných miestach Vás budeme včas informovať.

Tréningy prípravky:

Aréna Poprad – pondelok:   od 17,00 – 18,00 hod

Aréna Poprad – streda:        od 17,00 – 18,00 hod

 

Upozornenia pre rodičov:

 

  • dieťa je povinné si pred vstupom do priestorov Arény Poprad dôkladne vydenzifikovať ruky
  • dieťa si musí priniesť vlastnú fľašu s vodou
  • rodič je povinný poučiť  svoju dcéru s aktuálnymi  pokynmi Úradu verejného zdravotníctva  SR  v súvislosti  s COVID-19.
  • rodič prinesie na tréning dieťa len v tom prípade, ak nemá  žiadne chorobné príznaky súvisiace s  COVID–19 (horúčka,  kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celkovú únavu a pod.) , a ani žiaden z rodinných príslušníkov
  • rodič prinesie na tréning dieťa len v tom prípade, ak sa jeho dcéra nevrátila za posledných 10 dní z krajiny, ktorá je podľa vyhlásenia Hlavného hygienika SR zaradená z pohľadu pandémie do skupiny „červených“ , rizikových krajín

Len  disciplínou  a  dodržiavaním  týchto  nariadení  sa  môžeme  vyhnúť  prípadnému  prineseniu  tejto  nákazy  do  radov  hráčok  BAM Poprad  a  tým  aj  pokračovať  v spoločnom trénovaní v Aréne Poprad. Ďakujeme za porozumenie a vzájomnú ohľaduplnosť!

 

 

 

 

Komentáre