Súťaže povolené už aj pre mládež

Zdieľaj

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie na základe Vyhlášky  ÚVZ č.2/2022  účinnej  od  12.01.2022  roz­hodla:      1./ o  povolení  dohrávky  všetkých  Vyšších  a Nižších  súťaží  (od 1. ligy  seniorov až  po  mikroligy  chlapcov a dievčat) a Slovenského pohára mužov a žien 2021/2022, ktoré organizuje SBA a to v termíne od 14.01.2022 na neurčito a                          2./ o spôsobe dohrávania jednotlivých súťaží – pre každú kategóriu boli oproti pôvodne vyžrebovaným termínom zápasov priradené nové, kedy môžu družstvá dohrať svoje odložené stretnutia. Všetky predtým neodohrané zápasy je  potrebné  po dohode zainteresovaných družstiev odohrať najneskôr do stanoveného termínu.

Pre nás je to veľmi dobrá správa, dievčatá aj ich tréneri sa  už  na  súťažné  zápasy  tešia  a  poctivo  pripravujú. Už najbližší víkend (22.-23.01.2022) si súťažne zahrajú naše najmenšie mini žiačky,  mladšie  žiačky  aj  staršie  žiačky.  Podľa vyhlášky môžu diváci obsadiť  len 25% kapacity hľadiska v hale (Aréna Poprad = 500 divákov, telocvičňa na ZŠ Komenského ulica = 100 divákov) Na tribúny však môžu fanúšikovia len v režime OP! Rozpis najbližších zápasov nájdete na http://web.bamp.sk/mladez/

Príďte nás povzbudiť!

Komentáre