Súťaže sú opäť pozastavené!

Zdieľaj

V aktuálnej  mimoriadnej  situácii  v  súvislosti  s pandémiou Covid 19 Mesto Poprad na krízovom štábe konanom dňa 12.10.2020 rozhodlo o pozastavení účinnosti prenájmov telocviční pre nájomcov v zmysle uzatvorených zmlúv o nájme nebytových priestorov pre právnické a fyzické osoby až do odvolania. Z tohto dôvodu  sme  nútení dočasne pozastaviť všetky naše tréningy naplánované do telocviční na základných školách Komenského, Dostojevského i Francisciho ulici v Poprade.

Zároveň pre nejasnú situáciu ohľadom možnosti trénovania detí a mládeže, sú všetky  mládežnícke tréningy , ktoré mali byť v Aréne Poprad, do konca tohto týždňa zrušené! O prípadných zmenách vás budeme včas informovať.

Komentáre