Hodnotenie sezóny z pohľadu vedenia klubu!

Zdieľaj

Koniec sezóny sa spája s vyjadrením funkcionárov klubu o jeho tohtoročnom fungovaní. Členovia správnej rady spolu s prezidentkou klubu sa pozreli na sezónu 2018/2019. Alena Kováčová, spolu s členmi správnej rady pôsobí vo vedení klubu už 3. rok. Správna rada a vedúci pracovníci majú za úlohu riadenie celkového chodu klubu. Keďže majú dostatok skúseností s riadením klubu, A. Kováčová porovnala tohtoročnú sezónu s predchádzajúcimi. “Táto sezóna bola z nášho pohľadu v porovnaní s ostatnými uspokojivá. Teší ma fakt, že sme prihlásili do najvyššej slovenskej súťaže v jednotlivých kategóriách všetky mládežnícke družstvá, ktoré reprezentovali mesto Poprad a náš klub. Môžeme byť právom hrdé ako BAMPáčky reprezentovali naše mesto.”

Tento rok sa prezidentka klubu, A. Kováčová ocitla aj v roly metodika klubu a pracovala s jednotlivými mládežníckymi hráčkami. Na tréningoch sa venovala len individuálnym činnostiam jednotlivca vzhľadom na vek a post hráčky. “Pre mňa to bola veľmi dobrá skúsenosť. Bolo zaujímavé sledovať ako naše hráčky napredujú a ako ich viem v jednotlivých detailoch ovplyvniť. Verím, že dievčatá si uvedomili, že každý detail je v basketbale dôležitý a stále treba na sebe tvrdo pracovať.”

Súčasná sezóna bola v podstate pre BAM Poprad úspešná. Z pohľadu počtu basketbalistiek a mládežníckej pyramídy sa môže BAMP pochváliť jednak celou hráčskou pyramídou ako i narastajúcim počtom dievčat v prípravkách. Na druhej strane sa BAMPáčky dokázali v niektorých kategóriách prebojovať aj na Majstrovstvá Slovenska. “Ako som spomínala, sme hrdí nato, že v klube vychovávame zodpovedné športovkyne, ktoré spolu tvoria našu mládežnícku základňu. Uvedomujeme si, že iba každodenná práca na tréningu z nich robí lepšie hráčky a dievčatá. Samozrejme je nám jasné, že za touto drinou stoja naši tréneri, ktorí si poctivo pripravujú tréningové plány. Sú to ľudia, ktorí venujú svoj čas BAMPáčkam, aby ich posunuli vpred nie len z pohľadu basketbalu, ale aby aj naše hráčky rástli ako osobnosti a vedeli sa presadiť v živote. Takou čerešničkou na torte je i účasť našich troch družstiev na Majstrovstách Slovenska. Staršie mini žiačky s trénerkou V. Bolozovou či Mladšie žiačky s trénerkou Ľ. Fáberovou a asistentkou A. Ferenčákovou spravili vo svojich družstvách veľký progres. Mladšie minižiačky ako “basketbalový nováčik” pod vedením trénerky K. Petríkovej si každodennou prácou zamilovali tento krásny šport.Samozrejme je na mieste poďakovať i trénerke Janáčkovej, ktorá pôsobila pri juniorskom družstve a viedla ho v niektorých zápasoch.Taktiež sa tešíme, že tréner Kovalský sa dobre zhostil družstva Starších žiačok a stmelil koletív ako i trénerka N. Harabinová, ktorá poctivo pracovala so svojim družstvom už štvrtý rok v našom klubu. Všetkým trénerom patrí veľká vďaka.”

Tento rok nechýbali ani zaujímavé podujatia pre verejnosť a dievčatá, ktoré sa k nám môžu pridať ako i akcie pre samotné BAMPáčky. Od septembra sme organizovali vyše 15 podujatí, v ktorých si športovkyne mohli vyskúšať zaujímavé cvičenia a zábavné hry. “Organizovali sme tradičné podujatia ako Minibasketshow, Žiacka liga mesta Poprad, Bavme sa basketbalom, Letný tábor či Vianočné a Mikulášske podujatia. Okrem nich sme prvýkrát absolvovali v septembri v OC Forum Poprad tzv. “Krúžkobranie.” V tomto roku sme dosiahli najvyšší počet hlasov v projekte Gesto pre mesto, kde sme získali finančnú odmenu a využili ju na nákup BAMP tričiek pre všetky družstvá. Okrem toho sme sa zapojili do projektu “Her world, her rules.” Na margo všetkých podujatí, môžem povedať, že boli vydarené a plánujeme v nich naďalej pokračovať.”

Momentálne je v klube obdobie plné plánovania budúcej sezóny. Hľadanie nových trénerov, komunikácia už so stálymi trénermi a inými organizačnými pracovníkmi je základ úspechu do budúcej sezóny. Taktiež príprava podujatí, rozdelenie hráčok do jednotlivých družstiev a priradenie trénerov k družstvám. Samozrejme to je len malá časť toho, čo všetko je potrebné pripraviť. “V tomto období sa pravidelne stretávame, plánujeme podujatia a dennodenne komunikujeme ohľadom novej sezóny. Pripravujeme konkrétne plány, rozpočty, sústredenia pre družstvá i komunikujeme s novými možnými trénermi. Zahŕňa to nespočetne veľa úkonov, ktoré by jednotlivec určite nezvládol. Pri prípravách dbáme na každý detail a pri jednotlivých aktivitách sa  vhodne dopĺňame.”

Prezidentka klubu A. Kováčová spolu s členmi správnej rady by sa rada poďakovala za prácu všetkých spolupracovníkov, trénerov, asistentov a ľudom, ktorí sa podieľali na fungovaní klubu v sezóne 2018/2019. “Nakoniec by som sa v mene celej správnej rady chcela veľmi pekne poďakovať všetkým trénerom, asistentom, organizačným pracovníkom klubu, dobrovoľníkom a pomocným rozhodcom, ktorí sa podieľali na fungovaní nášho klubu. Ceníme si prácu každého človeka, ktorý nám pomáhal a veríme, že aj ďalšie roky vytvoríme okolo seba ten správny kolektív ľudí! ĎAKUJEME a tešíme sa na novú sezónu!”

Komentáre